Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 9. 2007

Výpůjční řád

1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické služby, tak , jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.Jsou to: a)výpůjční služby b)meziknihovní služby c)internet

Všechny tyto služby jsou bezplatné.

2) Uživatelé jsou povinni se řídit knihovním řádem.

3) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, zda neobsahuje závady. Zda ano, obrátit se na knihovnici.

4) Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

5) Výpůjční lhůta je 1 měsíc (cca 30 dnů), může být prodloužena až třikrát, požádá-li o to uživatel osobně a není již rezervován dalším uživatelem.

6) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat vrácení půjčeného dokumentu.

7) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese zodpovědnost za všechny vzniklé závady a popř. uhradit vzniklé škody.

8) Je zakázáno dokument jakkoli ničit, barevně zvýrazňovat text, psát poznámky za okraj nebo jiným způsobem do dokumentu zasahovat.

9) Uživatel ručí po celou dobu výpůjčky za vypůjčený dokument. Při ztrátě uhradit vzniklé škody.

10) Jestliže uživatel nevrátí dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem který následuje po zkončení stanovené výpujční lhůty

11) Ceník poplatků nevrácených dokumentů: 1. upomínka 20kč, 2. upomínka 50 kč, 3. upomínka 100kč.

Knihovní řád je dostupný všem uživatelům u knihovnice.